Vad är Taekwondo?

Vad är Taekwondo?

Taekwondo (TKD) betyder “foten och handens väg” och är en kampsport och OS-gren, av koreanskt ursprung, för stående strid, som lägger större vikt på sparkar än de flesta andra liknande kampsporter.

Det finns ett flertal stilar (organisationer) av taekwondo, men de två huvudsakliga är International Taekwon-Do Federation (ITF) och World Taekwondo (WT) (OS-gren).

Några bra anledningar om varför vi ska träna Taekwondo, både för barn och vuxna

Stärker både kropp och själ
Sparkar, blockeringar, slag och ställningar inom Taekwondon gör barnen starkare, ger dem
bättre balans, rörlighet och koordination. Att memorerar långa rörelsesekvenser (poomse)
kräver fokus och koncentration. När barn tränar sina kroppar för att komma i form stärks deras sinnen.

Utvecklar disciplin och respekt
Taekwondoelever lär sig både fysisk och mental disciplin och förväntas visa respekt mot 
sina instruktörer, kamrater och sig själva. Den självdisciplin och självbehärskning är 
överförbar till andra områden i barnens liv och kan till och med hjälpa dem att stå emot
grupptryck.

Hjälper barnen att sätta upp mål och uppnå dem

Att lära sig sätta upp och nå kort- och långsiktiga mål är där bältessystemet verkligen 
kommer in i bilden. När barn graderar sig för nästa bälte och lyckas uppnå detta arbetar de
mot ett långsiktigt mål, att en dag gradera till svart bälte. När de uppnår sina långsiktiga mål
inser de att allt arbete, all beslutsamhet och all uthållighet tillsammans gjort detta möjligt.
Denna erfarenhet tar de med sig till andra utmaningar de ställs inför.

Bygger självförtroende och självkänsla
Då barn blir starkare och mer kompetenta ökar deras självförtroende. Den positiva 
uppmuntrande attityden från instruktörer kommer (förhoppningsvis!) smitta av sig på dem.
När strävan efter nytt mål, till exempel nå ett nytt bälte, når eleverna färdigheter genom att
memorera långa rörelsesekvenser och göra sina rörelser skarpare och starkare. Då de
uppnår sina mål, lär de sig att de kan åstadkomma vad de föresatt sig att göra, vilket stärker
deras självkänsla. En lektion vi alla kan lära av.

Träning:

Träningen har flera delmoment. Dem vanligaste träningsformerna som vi tränar på Västerås Taekwondoklubb är fokus på att ha bra gemenskap medlemmarna emellan, vi värdesätter kamratskap och en god träningsmiljö. Goda värderingar är en del av vår filosofi.  Under träningarna berör vi flera aspekter inom idrotten, våra träningar är en blandning mellan fysiskt träning, kondition, koordination, styrka, mental förberedelse och disciplin och  självklart en massa Taekwondo också så som tävlingskamp, s.k.  kyeureugi, specialtekniker, stegskamper , Grundtekniker (“kibon don ya”)

Scroll to Top